• zalo
Hợp đồng cung ứng Nghiệp đoàn CFT

Phiếu trả lời HĐCƯ CFT gia công máy móc, lắp ráp linh kiện ô tô, thực phẩm, đúc nhựa, cơ khí, kim loại, sơn

HĐCƯ Hộ lý Nghiệp đoàn OSAKA LIFE CARE KYODO KUMIAI

Phiếu Trả lời HĐCƯ Ngành : Hộ lý Nghiệp đoàn: OSAKA LIFE CARE KYODO KUMIAI