Giấy phép pháp nhân

Vạn Xuân là công ty hoạt động dưới sự cho phép của pháp luật Việt Nam, đảm bảo tuân thủ luật pháp Việt Nam và các nước tiếp nhận lao động, vì một mục tiêu phát triển bền vững lâu dài.

VẠN XUÂN TỰ HÀO LÀ MỘT TRONG SỐ CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CẤP PHÉP TUYỂN DỤNG HỘ LÝ

Ngày 30/9/2019 – Công ty Vạn Xuân đã chính thức là doanh nghiệp phái cử được cấp phép tuyển dụng ngành hộ lý.

Trang 1/4. Tổng số 33 mục 
0936001669