• zalo
Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
Sản xuất thảm ô tô 9 Nhật Bản 19/5/2022
Đúc nhựa ô tô 9 Nhật Bản 22-10-2022
Hộ Lý 32000000
Thực phẩm 10 Nhật Bản 22-10-2022
Xây dựng 10 Nhật Bản 22-10-2022
Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển