• zalo
Tuyển dụng thực tập sinh Nhật bản

Với mục tiêu mang cơ hội việc làm toàn cầu đến với mọi người dân Việt Nam, VICM luôn nỗ lực phấn đấu để trở thành cầu nối đáp ứng mọi nhu cầu về việc làm cho người lao động

Tuyển dụng và đào tạo hộ lý làm việc tại Nhật Bản

Với mục tiêu mang cơ hội việc làm toàn cầu đến với mọi người dân Việt Nam, VICM luôn nỗ lực phấn đấu để trở thành cầu nối đáp ứng mọi nhu cầu về việc làm cho người lao động


Đào tạo tiếng Nhật lên đến N3 theo yêu cầu

Với mục tiêu mang cơ hội việc làm toàn cầu đến với mọi người dân Việt Nam, VICM luôn nỗ lực phấn đấu để trở thành cầu nối đáp ứng mọi nhu cầu về việc làm cho người lao động

Tuyển dụng lao động Đài Loan

Với mục tiêu mang cơ hội việc làm toàn cầu đến với mọi người dân Việt Nam, VICM luôn nỗ lực phấn đấu để trở thành cầu nối đáp ứng mọi nhu cầu về việc làm cho người lao động


Tuyển dụng lao động kĩ năng đặc định

Với mục tiêu mang cơ hội việc làm toàn cầu đến với mọi người dân Việt Nam, VICM luôn nỗ lực phấn đấu để trở thành cầu nối đáp ứng mọi nhu cầu về việc làm cho người lao động

Các ngành nghề khác

Với mục tiêu mang cơ hội việc làm toàn cầu đến với mọi người dân Việt Nam, VICM luôn nỗ lực phấn đấu để trở thành cầu nối đáp ứng mọi nhu cầu về việc làm cho người lao động