04/2018: Một số hình ảnh lớp điều dưỡng đang học tiếng Nhật

Một số hình ảnh lớp điều dưỡng đang học tiếng Nhật ,được giáo viên người nhật trực tiếp giảng dạy.và Đối tác thăm quan để tuyển điều dưỡng viên việt nam.Các em hãy cố gắng không phụ lòng mong mỏi của gia đình và công ty đặc biệt là công sức của thầy cô.Các em hãy cố gắng hoàn thành kế hoạch mục tiêu của tương lai tươi sáng hơn các em nhé!

 

 

0936001669